Home

Pracuji jako docent na Vysoké škole ekonomické v Praze a na Univerzitě Karlově. Můj výzkum i výuka spadají do oborů behaviorální ekonomie, sociální psychologie a organizačních věd. Specializuji se na architekturu volby ve firmách i ve veřejné sféře (tzv. "nudging", situační opatření na zlepšování rozhodování), hodnocení efektivnosti politik a na terénní a laboratorní experimenty v oblasti nečestnosti, podvádění a rozhodovacích chyb. 

Příležitostně píši komentáře do několika českých novin, časopisů a magazínů – vizte můj blog či archiv populárních článků.

Kontakty:

Katedra managementu
Fakult
a podnikohospodářská VŠE
nám. W. Churchilla 4, 130 67  PRAHA 3 
Kancelář: RB 426
E-mail: petr.houdek[at]vse.cz
Katedra marketingové komunikace a public relations
Fakulta sociálních věd UK
Smetanovo nábřeží 6, 110 01  PRAHA 1
Kancelář: H 106
E-mail: petr.houdek[at]fsv.cuni.cz
 
 

 

[Stránky jsou ve výstavbě.]